skip to Main Content

Witaj

Jeśli masz pytania lub zagadnienie do omówienia zapraszamy do kontaktu drogą telefoniczną lub mailową. Nasi doradcy wskażą odpowiednie rozwiązanie i profesjonalnie pomogą zrealizować zaplanowaną inwestycję.

Zapraszamy do kontaktu!

Email: biuro@H2Otech.pl
Tel: +48 607932762
Adress: 93-232 Łódź, Lodowa 120

Nasza lokalizacja

KONTROLERY, STEROWNIKI I SYSTEMY REGULACJI

Sterowniki i sondy EMEC są najdokładniejszymi i najbardziej niezawodnymi przyrządami do pomiaru i regulacji wszystkich parametrów systemów dozowania i dezynfekcji EMEC do uzdatniania wody oraz do utrzymania zawsze pod kontrolą, nawet zdalnie, właściwego funkcjonowania każdego rodzaju instalacji dla wielu sektorów zastosowań, zapewniając szeroki zakres funkcji odpowiednich dla każdej potrzeby.

Nasze systemy monitorowania i kontroli pozwalają nadzorować i ustawiać wszystkie istotne parametry z dokładnością, dzięki integracji z naszą szeroką gamą sond, zapewniając niezawodne i ciągłe funkcjonowanie wszystkich instalacji. Jedną z głównych wartości dodanych systemów zarządzania i sterowania EMEC jest łatwość obsługi i ustawiania poprzez interfejs koła ENCODER i EASY-NAV. Jednak prawdziwą kluczową cechą naszych systemów sterowania jest w rzeczywistości system online ERMES, który może zdalnie sterować różnymi urządzeniami znajdującymi się w różnych miejscach w tym samym czasie i za pomocą jednego interfejsu internetowego.

Kontrolery

CENTURIO TOWER

Przyrządy kontrolne CENTURIO są wieloparametrowymi systemami pomiarowo-regulacyjnymi, które łączą w sobie absolutną kontrolę i niezwykłą łatwość obsługi z elegancją obudowy stworzonej przez Giugiaro Design.
Kontrolery

CENTURIO POOL

Przyrządy kontrolne CENTURIO są wieloparametrowymi systemami pomiarowo-regulacyjnymi, które łączą w sobie absolutną kontrolę i niezwykłą łatwość obsługi z elegancją obudowy stworzonej przez Giugiaro Design.
Kontrolery

CENTURIO PRO

Przyrządy kontrolne CENTURIO są wieloparametrowymi systemami pomiarowo-regulacyjnymi, które łączą w sobie absolutną kontrolę i niezwykłą łatwość obsługi z elegancją obudowy stworzonej przez Giugiaro Design.
Kontrolery

LDOSIN PLUS

Regulatory odwróconej osmozy umożliwiają proces i sterowanie osmozą w zakładach przemysłowych.
Kontrolery

OSIN DIG

Regulatory odwróconej osmozy umożliwiają proces i sterowanie osmozą w zakładach przemysłowych.
Kontrolery

LDOSIN

Regulatory odwróconej osmozy umożliwiają proces i sterowanie osmozą w zakładach przemysłowych.
Kontrolery

JA

Kontrolery jednokanałowe do pomiaru najważniejszych parametrów każdej instalacji w wykonaniu przeznaczonym do montażu w szynach 96×48.
Kontrolery

DIN DIGITAL

Kontrolery jednokanałowe do pomiaru najważniejszych parametrów każdej instalacji w wykonaniu przeznaczonym do montażu w szynach DIN.
Kontrolery

J DIGITAL

Kontrolery jednokanałowe do pomiaru najważniejszych parametrów każdej instalacji w wykonaniu przeznaczonym do montażu w szynach 96×48.
Kontrolery

LDSPN PLUS

Przyrząd kontrolny LDSPN PLUS to system neutralizacji pH, który spełnia wymagania szerokiego zakresu zastosowań.
Kontrolery

MTOWER 2CH

Kontroler trójkanałowy do przeprowadzania pomiarów w wieżach chłodniczych.
Kontrolery

LDPHCLH

Kontroler dwukanałowy do kontroli poziomu (pH) i chloru/bromu.
Kontrolery

LDS MULTICHANNEL PLUS

Kontrolery jednokanałowe z wyjściem przekaźnikowym do pomiaru najważniejszych parametrów każdej instalacji.
Kontrolery

LDS Multichannel

Kontrolery dwukanałowe do pomiaru najważniejszych parametrów każdej instalacji.
Kontrolery

MAX5

Kontroler pięciokanałowy do pomiaru najważniejszych parametrów każdej instalacji.
Kontrolery

MTOWER PLUS

Kontroler trójkanałowy do przeprowadzania pomiarów w wieżach chłodniczych.
Kontrolery

MTOWER 1CH

Kontroler jednokanałowy do przeprowadzania pomiarów w wieżach chłodniczych.
Kontrolery

LDS

Kontrolery jednokanałowe do pomiaru najważniejszych parametrów każdej instalacji.
Kontrolery

LDS PLUS

Kontrolery jednokanałowe z wyjściem przekaźnikowym do pomiaru najważniejszych parametrów każdej instalacji.

Seria sterowników EMEC oferuje rozwiązanie do pomiaru i regulacji wszelkiego rodzaju dozowania chemikaliów i procesów uzdatniania wody.

Dzięki integracji z szeroką gamą sond EMEC, przyrządy regulacyjne EMEC są zaprojektowane tak, aby oferować automatyczne zarządzanie dozowaniem oraz najwyższą dokładność odczytu i regulacji wszystkich istotnych parametrów. Dzięki zarządzaniu alarmami i rejestrowaniu danych oraz historii, zapewniają one nieprzerwaną pracę instalacji. Przyrządy kontrolne EMEC umożliwiają regulację istotnych parametrów pomiarowych, takich jak pH, ORP (potencjał utleniania/redukcji), chlor, brom, fluor, dwutlenek chloru, nadtlenek wodoru, ozon, kwas nadoctowy, mętność, przewodność, tlen rozpuszczony lub temperatura.

Wieloletnie doświadczenie zebrane przez EMEC w zakresie programowania skutkuje niezwykłą niezawodnością sterowników EMEC, jak również możliwością zaprojektowania dedykowanego oprogramowania dla każdego instrumentu zgodnie z konkretnymi potrzebami klienta. Ponadto, dostępne są również urządzenia sterujące EMEC już zaprojektowane do konkretnych zastosowań, takie jak sterowniki CENTURIO TOWER i MTOWER dla chłodni kominowych lub sterowniki LDOSIN dla instalacji odwróconej osmozy. Każda seria przyrządów regulacyjnych jest wyposażona w różne zestawy funkcji, tryby pracy, wejścia i wyjścia, aby zaoferować najlepsze rozwiązanie dla każdej potrzeby aplikacji.

Łatwy odczyt parametrów pomiarowych i szybkie przeglądanie menu konfiguracyjnych w celu zaprogramowania przyrządu jest ułatwione dzięki czułemu interfejsowi z pokrętłem obrotowym i szerokim wyświetlaczem LCD. Prawdziwie kluczową cechą przyrządów kontrolnych EMEC jest jednak ekskluzywny system zdalnego sterowania ERMES. Najbardziej zaawansowane przyrządy sterujące mogą rzeczywiście łączyć się z Internetem za pomocą sieci Ethernet, 2G/3G lub WIFI (w zależności od wybranej konfiguracji), a więc mogą być zdalnie sterowane za pomocą systemu ERMES on-line za pomocą prostego interfejsu WWW poprzez dowolne urządzenie i przeglądarkę.

Urządzenia sterujące EMEC mogą również komunikować się z innymi urządzeniami (PLC) podłączonymi do tej samej sieci poprzez interfejs RS845 dzięki szeregowemu protokołowi komunikacyjnemu MODBUS.

Back To Top