skip to Main Content

Witaj

Jeśli masz pytania lub zagadnienie do omówienia zapraszamy do kontaktu drogą telefoniczną lub mailową. Nasi doradcy wskażą odpowiednie rozwiązanie i profesjonalnie pomogą zrealizować zaplanowaną inwestycję.

Zapraszamy do kontaktu!

Email: biuro@H2Otech.pl
Tel: +48 607932762
Adress: 93-232 Łódź, Lodowa 120

Nasza lokalizacja

Badania naukowe na temat skuteczności systemu LOTUS opublikowane przez Biomedical Journal of Scientific & Technical Research

W czasopiśmie naukowym Biomedical Journal of Scientific and Technical Research ukazało się opracowanie naukowe dotyczące skuteczności dezynfekcyjnej systemu produkcji dwutlenku chloru LOTUS.

Opracowanie powstało na podstawie badań eksperymentalnych przeprowadzonych na instalacji pilotażowej przez prof. Roberto Lombardi z Uniwersytetu w Neapolu, we współpracy z prof. Vincenzo Spica, w celu potwierdzenia skuteczności działania dezynfekcyjnego generatora dwutlenku chloru LOTUS, skuteczności potwierdzonej następnie również w badaniu eksperymentalnym w szpitalu San Raffaele w Mediolanie, co zostało potwierdzone przez prof. Massimo Clementi.

Testy eksperymentalne przeprowadzone w specjalnie zbudowanej instalacji pilotażowej w kontrolowanych warunkach, dotyczyły niektórych głównych bakteryjnych wskaźników higieniczno-sanitarnych oraz szczepów Legionellaceae i Legionella pneumophila, analizując również czas kontaktu i toksyczność użytych związków oraz tworzenie się związków chemicznych w wodzie.

Badania naukowe na temat skuteczności systemu LOTUS opublikowane przez Biomedical Journal of Scientific & Technical Research

Z analizy wyników, uzyskanych zarówno metodami kulturowymi jak i testami molekularnymi (analiza genetyczna DNA bakterii), wynika silna skuteczność dezynfekcji różnych gatunków bakterii, począwszy od próbek pobranych w ciągu 5 minut od ekspozycji na dezynfektant, z redukcją bliską 100% (> 99.999%) w ciągu 30 minut. W szczególności, wszystkie te obserwacje potwierdzają skuteczność dezynfekcji przeciwko Legionella pneumophila i bezpieczeństwo stosowania dwutlenku chloru uwalnianego w instalacji pilotażowej.

Pełne opracowanie jest dostępne i można się z nim zapoznać pod tym adresem na stronie internetowej Biomedical Journal of Scientific and Technical Research: biomedres.us/fulltexts/BJSTR.MS.ID.005235.php

Od momentu powstania firma EMEC zawsze inwestowała swoje najlepsze zasoby w badania i rozwój najbardziej innowacyjnych i zaawansowanych rozwiązań technologicznych, aby móc oferować najbardziej skuteczne i niezawodne produkty do uzdatniania wody. Systemy LOTUS są najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem do dezynfekcji systemów wodnych.

Back To Top