skip to Main Content

Witaj

Jeśli masz pytania lub zagadnienie do omówienia zapraszamy do kontaktu drogą telefoniczną lub mailową. Nasi doradcy wskażą odpowiednie rozwiązanie i profesjonalnie pomogą zrealizować zaplanowaną inwestycję.

Zapraszamy do kontaktu!

Email: biuro@H2Otech.pl
Tel: +48 607932762
Adress: 93-232 Łódź, Lodowa 120

Nasza lokalizacja

Uzdatnianie Wody - Instalacja

Na czym polega proces uzdatniania wody?

Różne zanieczyszczenia mechaniczne, biologiczne oraz chemiczne znajdujące się w wodzie mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia korzystających z niej ludzi i zwierząt. Z tego powodu, zanim zostanie dopuszczona do spożycia, powinna przejść przez systemy do jej uzdatniania. Zachodzące w nich procesy są złożone i uzależnione przede wszystkim od jakości oczyszczanej cieczy oraz jej przeznaczenia. Zostań z nami, jeśli jesteś ciekaw, na czym polegają oraz jakie są rodzaje filtracji. W artykule zagadnienia te przybliżają specjaliści z firmy H2Otech – zapraszamy do lektury!

Kryteria związane z procesami uzdatniania wody są regulowane prawnie

Na początek należy podkreślić fakt, iż każdy proces uzdatniania wody może być inny, realizowany w odmiennym systemie. Powodem tego jest mnogość celów jego przeprowadzania, gdyż odpowiednio oczyszczona ciecz może być wykorzystywana m.in. do:

  • konsumpcji,
  • transportu ciepła w instalacjach grzewczych,
  • mycia elementów linii produkcyjnych lub chłodzenia maszyn w zakładach przemysłowych,
  • pracy w laboratoriach chemicznych.

W związku z powyższym kwestie jej jakości bardzo precyzyjnie reguluje Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia. Wyszczególnione są w nim normy i dla każdej z nich opisane kryteria, według których należy przeprowadzać procesy uzdatniania wody, aby uzyskać zamierzoną czystość. W efekcie bardzo często ciecz, przechodząc przez system do jej oczyszczania, jest poddawana kilku etapom filtracji.

Jakie zanieczyszczenia w wodzie są niepożądane?

Przepisy są wyjątkowo restrykcyjne w kwestii jakości cieczy przeznaczonej do konsumpcji oraz użytkowanej w procesach realizowanych w zakładach przemysłu spożywczego. Pod tym kątem zwykle najbardziej złożone są systemy uzdatniania wody pobieranej ze źródeł powierzchniowych, a więc m.in. rzek. W ich przypadku bardzo często należy odfiltrować zanieczyszczenia:

  • mechaniczne – to różnego rodzaju osady, zarówno naturalne (np. piasek czy kamienie), jak i będące efektem działalności człowieka (różnego rodzaju śmieci),
  • chemiczne – zależnie od składu chemicznego cieczy, konieczne może być usunięcie z niej żelaza oraz manganu,
  • biologiczne – dotyczy to bakterii, drobnoustrojów i innych organizmów groźnych dla zdrowia, a nawet życia.

Oprócz tego uzdatnienie wody może obejmować również jej zmiękczenie. W Polsce zwykle cechuje się ona wysoką twardością, niezależnie od tego, czy jest pobierana ze źródeł powierzchniowych, drenażowych, czy głębinowych. Celem przeprowadzenia tego procesu jest przede wszystkim ochrona instalacji wodociągowych przed odkładaniem się kamienia. Dodatkowo miękka ciecz zmniejsza zużycie prądu wykorzystujących ją urządzeń, w tym domowego sprzętu AGD.

Jak wyglądają poszczególne procesy uzdatniania wody?

Pamiętaj, że prawidłowo przeprowadzona filtracja mechaniczna, chemiczna oraz biologiczna pozwala na kompleksowe uzdatnienie wody przeznaczonej do spożycia. Jednak w niektórych przypadkach filtrowanie wykonuje się w mniejszym zakresie. Realizacja ostatniego z wyżej wymieniowych procesów może być zbędna np. w przypadku cieczy krążącej w instalacjach grzewczych.

Pomimo tego warto wiedzieć, jak realizowane są poszczególne etapy usuwania zanieczyszczeń. Jeśli woda ma mieć możliwie najwyższą czystość, w systemach do jej uzdatniania przechodzi kolejno przez 3 układy.

  1. Odfiltrowanie osadów – stosuje się m.in. filtry siatkowe, odwróconą osmozę lub instalacje wytwarzające wir wodny (większe ciała stałe są usuwane pod wpływem działania siły odśrodkowej).
  2. Odżelaźnianie i odmanganianie – ciecz przechodzi przez specjalne złoża filtracyjne (masy katalityczne utleniające żelazo oraz mangan).
  3. Dezynfekcja (https://h2otech.pl/produkty/dezynfekcja/) – może być wykonana np. poprzez wykorzystanie wiązki światła UV, które skutecznie zabija bakterie i różne drobnoustroje.

Skorzystaj z oferty H2Otech i zamów nowoczesne systemy uzdatniania wody

Niezależnie od tego, na jakich konkretnie procesach uzdatniania wody Ci zależy, powinieneś zawsze stawiać na sprawdzone rozwiązania. Znajdziesz je w ofercie naszej firmy H2Otech – skorzystaj z niej już dziś. Oferujemy m.in. nowoczesne systemy filtracyjne, do zmiękczania, dezynfekcji oraz stacje dozujące wykorzystywane w różnych instalacjach wodnych.

Back To Top