skip to Main Content

Witaj

Jeśli masz pytania lub zagadnienie do omówienia zapraszamy do kontaktu drogą telefoniczną lub mailową. Nasi doradcy wskażą odpowiednie rozwiązanie i profesjonalnie pomogą zrealizować zaplanowaną inwestycję.

Zapraszamy do kontaktu!

Email: biuro@H2Otech.pl
Tel: +48 607932762
Adress: 93-232 Łódź, Lodowa 120

Nasza lokalizacja

MTOWER 1CH

MTOWER 1CH

Kontroler jednokanałowy do przeprowadzania pomiarów w wieżach chłodniczych.

Zarządza on jednym parametrem: przewodnością lub przewodnością indukcyjną (do określenia na zamówienie) oraz temperaturą.

Sondy nie są dołączone.

Modele MTOWER 1CH posiadają: panoramiczny wyświetlacz LCD, łatwe sterowanie za pomocą koła enkodera, aktualny wyświetlacz podawania i upustu, sterowanie lokalne i zdalne, równoczesny widok wielokrotny do odczytu sond,

Funkcje

jeden programowalny kanał pomiarowy

opcjonalna łączność przez ETHERNET lub 2G/3G

wielokrotne odczyty sond

opóźnienie startu (do 99 minut)

zmniejszona przewodność systemu wodnego przed dozowaniem biocydów

Biocyd 2 – dozowanie proporcjonalne do wodomierza

Biocyd 1 – dozowanie proporcjonalne do wodomierza

dobór poziomów N.O./N.C.

tryb pracy: automatyczny/ręczny/zatrzymanie

przegląd alarmów z poziomu ekranu LCD,

wejście stand-by,

kontrola wyładowań w zakresie wartości przewodności

zawór spustowy zablokowany na ustawialny czas (po podaniu biocydów)

opcjonalne wyjście analogowe 4-20mA

dozowanie proporcjonalne inhibitora do WM1

WM2 lub oba

Wybór: stop/brak alarmów przy dozowaniu wysokim/niskim

Back To Top