skip to Main Content

Witaj

Jeśli masz pytania lub zagadnienie do omówienia zapraszamy do kontaktu drogą telefoniczną lub mailową. Nasi doradcy wskażą odpowiednie rozwiązanie i profesjonalnie pomogą zrealizować zaplanowaną inwestycję.

Zapraszamy do kontaktu!

Email: biuro@H2Otech.pl
Tel: +48 607932762
Adress: 93-232 Łódź, Lodowa 120

Nasza lokalizacja

AMSP PLUS

Wydajność

Głowice odpowietrzane manualnie

bar l/h cc/S
08 02 0,28
06 04 0,56
04 10 1,4
02 25 3,5
01 40 5,6

AMSP PLUS

Elektromagnetyczna, wielofunkcyjna pompa dozująca o dużych wydajnościach przeznaczona dla cieczy o gęstościach do 50000 cPs.

Pompa analogowa, montowana w poziomie, wyposażona w technologię mikroprocesową oraz ręczną regulację długości skoku.
Możliwość zaprogramowania wielu sposób sterowania: praca ciągła, mnożenie i dzielenie impulsów, zadanie określonej objętości, proporcjonalne do napięcia albo do prądu. Dostarczane bez zaworu wtryskowego, filtra stopowego  i sondy poziomu. Głowica LPV w standardzie. Udoskonalone zasilanie: elektromagnes poruszany jest zawsze z jednakową siłą, dzięki ciągłej kontroli napięcia.

Back To Top